Members

1) Ms Falguni Acharya 2) Ms Suhasini Kulkarni 3) Mr Anirudhha Tambe 4) Ms Manisha Pathak 5) Mr Pradyumansinh Raj 6) Mr Trilok Akhani 7) Ms Pallavi Khedkar 8) Mr Harshal Shah 9) Ms Hiral Gaud

Academic Menu